การต่อวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ถูกต้อง

สืบเนื่องจากเพื่อนบ้านได้มาปรึกษาว่า ได้เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ใหม่แต่หลังจากเปลี่ยนเสร็จแล้วเปิด-ปิดได้ แต่ตอนปิดสวิตช์ไปแล้วกลับพบว่ามันยังมีแสงเรืองๆเหมือนติดอยู่
แถมยังเต้นวูบวาบๆ ไปมายังกะไฟดิสโก้เธค ก่อนเปลี่ยนก็ไม่เคยได้สังเกตแต่พอหลอดใหม่มันเห็นชัดห่านๆ เลย

อาการแบบนี้เป็นกันเยอะมาก เหตุเพราะต่อไฟเข้าสวิตช์ผิดเส้นนั่นเอง คือ  โดยแทนที่จะเอาสายเส้นมีไฟ ไปต่อกับสวิตช์ก่อน แล้วจึงไปยังหลอดไฟ
แต่กลับเอาสายเส้นมีไฟเดินไปที่หลอดไฟก่อนแล้วค่อยเดินไปต่อกับสวิตช์ และจากสวิตช์ลงสายนิวทรอน N แบบนี้จึงทำให้เกิดหลอดเรืองแสงเวลาปิด อีกทั้งยังไม่ปลอดภัยเวลาขึ้นไปซ่อมโคมไฟอีกด้วยเพราะมีไฟเลี้ยงตลอดเวลาถึงแม้จะปิดสวิตช์แล้วก็ตาม อันตรายครับ


รูปวงจรการต่อสวิตช์เข้ากับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ที่ถูกต้อง

Continue reading